KIRSAL BÖLGEDE NASIL BAŞARILI OLUNUR????

Başlık

6 Mart günü kozan ilçe danışma kurulu büyük bir kalabalık katılımla yapıldı. Kendi mutfağımızda eksik yanlarımızı ortaya çıkardık. Bu eksikleri en kısa zamanda giderip halkın partisi cumhuriyet halk partisini iktidar yapacağız. Başta ilçe başkanım ve değerli parti emekçilerime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Danışma kuruluna okuduğum kırsal`dan kentsele adı altındaki yazımı da siz güzel insanlarla paylaşmak isterim. Saygılarımla. Kırsaldan kentsele politik merhaba diyelim. Kırsal kalkınma kavramı 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış ve uluslararası alandaki gelişmelere paralel olarak pek çok değişikliğe uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Dünya`da özellikle 1980`li yıllardan sonra kırsal kalkınma yaklaşımlarında değişimler yaşanmaktadır. Büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun tamamını kapsayan entegre kalkınma arayışlarına bırakmaktadır. Yeni kalkınma teorisinde kalkınmanın temel sorunu zenginliğin yaratılması değil, eğitilmiş insan gücünden ileri gelen zenginliği yaratabilme kapasitesi mutlu olabildiği bir yaşam alanı ve herkesin olmaktadır. Dünyada sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik alanda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz gelişmeler karşısında, ülkeler ulusal ve uluslararası politika belirlemelerinde ve uygulamalarında değişiklikler yapmıştır. Bunların bir uzaması olarak, “yerelleşme, yerel toplulukları güçlendirme, kalkınma süreçlerine tüm paydaşların katılımı, sivil toplumun rolünün örgütlenme yoluyla güçlenmesi” arayışları artmış ve tüm bu gelişmeler kırsal kalkınma yaklaşımlarına, politikalarına dolaylı veya doğrudan etki etmiştir. Bunlardan dolayı kırsal kalkınma artık sadece kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkmış ve tüm toplum ve ekonomi kesimlerinin ortak uğraşısı haline gelmiştir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sorunların çözümünde kırsal kalkınma artık anahtar strateji haline gelmiştir. Bu gelişmeler, değişimler Türkiye`yi de yakından etkilemektedir. Türkiye`de artık kırsal kalkınma politikalarında, uygulamalarında merkezden yaklaşımla değil tabandan-tavana yaklaşımı ve yerinde katılımcı kalkınmayı benimseme durumuna gelmelidir. Gelişmeler ve değişimlerin ulusal dinamikler ve öncelikler dikkate alınarak algılanması ve uygulamaya aktarılması, kırsal kalkınma yaklaşımlarında ve politika uygulamalarında yaşanan değişimleri ve bunların nasıl yansıdığını belirlemek, için uluslar arası kuruluşların ne tür politika arayışı içerisine girdiklerini tartışmak gerekiyor, Türkiye`nin değişimlerden nasıl etkilendiğini araştırıp ne tür politika seçenekleri oluşturması gerektiğini ortaya koymak gerekiyor.CHP kırsal alanda siyasetini ve hedefini net verilerle ortaya koymalıdır. Bizde uygulama alanında hedefli çalışma yapalım. Saygılar sunuyorum

»Eklenme:07.03.2016 09:00:11 | »Okunma:720
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.
Adınız soyadınız

Eposta adresiniz

Yazıya ilişkin yorumunuz