KIRSAL BÖLGEDE NASIL BAŞARILI OLUNUR????

Başlık

6 Mart günü kozan ilçe danışma kurulu büyük bir kalabalık katılımla yapıldı. Kendi mutfağımızda eksik yanlarımızı ortaya çıkardık. Bu eksikleri en kısa zamanda giderip halkın partisi cumhuriyet halk partisini iktidar yapacağız. BaÅŸta ilçe baÅŸkanım ve deÄŸerli parti emekçilerime yaptıkları katkılardan dolayı teÅŸekkür ederim. Danışma kuruluna okuduÄŸum kırsal`dan kentsele adı altındaki yazımı da siz güzel insanlarla paylaÅŸmak isterim. Saygılarımla. Kırsaldan kentsele politik merhaba diyelim. Kırsal kalkınma kavramı 19. yüzyılın baÅŸlarında ortaya çıkmış ve uluslararası alandaki geliÅŸmelere paralel olarak pek çok deÄŸiÅŸikliÄŸe uÄŸrayarak günümüze kadar gelmiÅŸtir. Dünya`da özellikle 1980`li yıllardan sonra kırsal kalkınma yaklaşımlarında deÄŸiÅŸimler yaÅŸanmaktadır. Büyümeye dayalı politik öncelikler yerini giderek toplumun tamamını kapsayan entegre kalkınma arayışlarına bırakmaktadır. Yeni kalkınma teorisinde kalkınmanın temel sorunu zenginliÄŸin yaratılması deÄŸil, eÄŸitilmiÅŸ insan gücünden ileri gelen zenginliÄŸi yaratabilme kapasitesi mutlu olabildiÄŸi bir yaÅŸam alanı ve herkesin olmaktadır. Dünyada sosyo-ekonomik ve ekonomi-politik alanda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz geliÅŸmeler karşısında, ülkeler ulusal ve uluslararası politika belirlemelerinde ve uygulamalarında deÄŸiÅŸiklikler yapmıştır. Bunların bir uzaması olarak, “yerelleÅŸme, yerel toplulukları güçlendirme, kalkınma süreçlerine tüm paydaÅŸların katılımı, sivil toplumun rolünün örgütlenme yoluyla güçlenmesi” arayışları artmış ve tüm bu geliÅŸmeler kırsal kalkınma yaklaşımlarına, politikalarına dolaylı veya doÄŸrudan etki etmiÅŸtir. Bunlardan dolayı kırsal kalkınma artık sadece kamusal bir hizmet alanı olmaktan çıkmış ve tüm toplum ve ekonomi kesimlerinin ortak uÄŸraşısı haline gelmiÅŸtir. Özellikle az geliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan ülkelerdeki sorunların çözümünde kırsal kalkınma artık anahtar strateji haline gelmiÅŸtir. Bu geliÅŸmeler, deÄŸiÅŸimler Türkiye`yi de yakından etkilemektedir. Türkiye`de artık kırsal kalkınma politikalarında, uygulamalarında merkezden yaklaşımla deÄŸil tabandan-tavana yaklaşımı ve yerinde katılımcı kalkınmayı benimseme durumuna gelmelidir. GeliÅŸmeler ve deÄŸiÅŸimlerin ulusal dinamikler ve öncelikler dikkate alınarak algılanması ve uygulamaya aktarılması, kırsal kalkınma yaklaşımlarında ve politika uygulamalarında yaÅŸanan deÄŸiÅŸimleri ve bunların nasıl yansıdığını belirlemek, için uluslar arası kuruluÅŸların ne tür politika arayışı içerisine girdiklerini tartışmak gerekiyor, Türkiye`nin deÄŸiÅŸimlerden nasıl etkilendiÄŸini araÅŸtırıp ne tür politika seçenekleri oluÅŸturması gerektiÄŸini ortaya koymak gerekiyor.CHP kırsal alanda siyasetini ve hedefini net verilerle ortaya koymalıdır. Bizde uygulama alanında hedefli çalışma yapalım. Saygılar sunuyorum

»Eklenme:07.03.2016 09:00:11 | »Okunma:1010
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.
Adınız soyadınız

Eposta adresiniz

Yazıya ilişkin yorumunuz