SİYASETTE BAŞARI, TAKIM ÇALIŞMASINDA GİZLİDİR

Başlık

CHP Çukurova ilçe danışma kurulu yapıldı, Her zaman dediÄŸim gibi danışma kurulları ilçe örgütünün yaptıklarını anlatması ve gelecekte yapacaklarının konuÅŸmacıların önerileri ile bütünleÅŸmesidir, Yapılan konuÅŸmalar parti disiplini içerisinde yapılmış ise eleÅŸtirmek deÄŸil yararlanmak gerekli. Hepimizin ortak gayreti Cumhuriyet Halk Partisinin Ülke genelinde güçlü olmasıdır. CHP Çukurova ilçe baÅŸkanına yöneticilerine, ayrıca Kadın Kolları Gençlik Kolları baÅŸkanlarına yöneticilerine ayrı ayrı teÅŸekkür eder tebrik ederim.

Danışa kurulunda dile getirdiğim konuşmamı yazılı olarak sizinle paylaşmak isterim.

ilçe danışma kurulları uygarlığın beÅŸiÄŸi olan kentlerin siyasi fonksiyonlarını, Türkiye baÄŸlamında ortaya koymaktır. KentleÅŸme ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi dönüÅŸümleri içeren bir süreç olup, toplumsal deÄŸiÅŸme sürecini de önemli ölçüde etkileyen bir olgudur. Siyasi çalışmaların ve geliÅŸmelerin merkezi haline gelen kentler, ulusal siyaseti derinden etkilemiÅŸtir. Kentler aynı zamanda demokratikleÅŸme kültürünün kazanıldığı alanlardır. KüreselleÅŸmeyle birlikte yerel yönetimler önem kazanmış, dolayısıyla kentlerin siyasi fonksiyonları da çeÅŸitlenmiÅŸ ve artmıştır. Türkiye`de kentleÅŸme; ekonomik, teknolojik, siyasal, sosyal ve kültürel geliÅŸmelere paralel olarak, 1980`den sonra hızlanmış; 2000`li yıllara gelindiÄŸinde, nüfusun üçte ikisi kentlerde yaÅŸamaya baÅŸlamıştır. Özellikle büyük kentlerde kapitalizmin geliÅŸmesine baÄŸlı olarak, geleneksel baÄŸlar daha da saÄŸlamlaÅŸmış ve bireyler özgürleÅŸmek yerine etnik ve dinsel kaynaklı cemaatlere yönelmiÅŸtir. Geleneksel siyasi yapı, kurum ve iliÅŸkiler kentlerde de sürmüÅŸ; kent yönetimleri, önemli kaynakları kontrol eden, kullanan ve dağıtan bir görünüm kazanmıştır. Türkiye`de siyasi iktidara sahip olan partiler, genellikle kent yönetimlerine de sahip olduklarından, bu durum kent yönetimini merkezi idarenin siyasi etkisine açık hale getirmiÅŸ; kent yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki iliÅŸkilerde “partizanca” yaklaşımlara yol açmıştır. Bu tür davranışlar kentlerdeki siyasi yapılanma, çalışma ve tavırları etkilemiÅŸtir. Kent yönetimi ile merkezi yönetim arasındaki çeÅŸitli yönlerden yaÅŸanan çekiÅŸme ve çatışmalar, özerk ve demokratik kent yönetimi tartışmalarını da beraberinde getirmiÅŸtir. Kısaca kent kültürü siyasi davranışları deÄŸiÅŸtirirken, kentleÅŸme siyasi çalışmaların yoÄŸunlaÅŸmasına ve demokratik deÄŸerlerin yerleÅŸmesine yol açmıştır. Bu ilçemiz diÄŸer ilçelere göre daha demokrat oluÅŸu bizim adımıza memnuniyet verici, diÄŸer ilçelerin insani yapılarını daha politik bir duruma getirmek CHP politikalarını yerinde, zamanında anlatmakla olacaktır. Bu duygularla hepimize baÅŸarılar diliyorum.”

»Eklenme:30.05.2016 12:24:28 | »Okunma:1055
Bu yazıya henüz yorum yapılmadı.
Adınız soyadınız

Eposta adresiniz

Yazıya ilişkin yorumunuz